BANNER
tongi ທອງແດງ
Banner3

ການເກັບທີ່ແນະນໍາ

Linyi tongi ນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກຈໍາກັດເປັນບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາການບູລະວິທະຍາສາດ, ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ. ມັນມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນທຸລະກິດສົ່ງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນການເຊື່ອມໂລຫະ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

Linyi tongi ນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກຈໍາກັດເປັນບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາການບູລະວິທະຍາສາດ, ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ. ມັນມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນທຸລະກິດສົ່ງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນການເຊື່ອມໂລຫະ.