اخبار شرکت

  • خواص عملکرد میله کربن چیست

    کربن محصول فلزی است. به عنوان یک مواد مصرفی برش لازم را قبل از جوشکاری قوس الکتریکی در کربن فرآیند برش درآوردن هوا، آن است که از کربن، گرافیت و چسب مناسب از طریق اکستروژن ساخته شده تشکیل شده است و با لایه ای از مس پس از پخت و نخ ریسی در 2200 ℃ اندود. این بالا ...
    ادامه مطلب
  • روش نصب و راه اندازی میله کربن

    در زیر به شرح روش نصب و راه اندازی میله کربن توسط اتصال تولید کننده میله کربن است. بسیاری از روش های نصب و راه اندازی برای میله های کربن وجود دارد، به طور عمده با توجه به توزیع دما در کوره. به طور کلی، دو روش از نهاد های افقی و عمودی وجود دارد ...
    ادامه مطلب